• Przyjmowanie płatności za różnorodne dobra i usługi
 • Możliwość rozliczeń kartą płatniczą
 • Wypłata gotówki
 • Dokonywanie przelewów finansowych
 • Dostarczanie usług informacyjnych, w tym online
 • Skaner kodów kreskowych
 • Dodatkowy ekran reklamowy
 • Systemy identyfikacji klienta

OPCJE OPROGRAMOWANIA INFORMACYJNOTRANSAKCYJNEGO TERMINALA

terminal-1

terminal-2

terminal-3

terminal-4

 

 • 2 ekrany – górny dla wyświetlania reklam, dolny - dla dialogu z klientem (ekran dotykowy).
 • Czytnik kart płatniczych czytnik kart +PIN pad.
 • Skaner kodów kreskowych i QR kodu (1D i 2D).
 • Urządzenie przyjmujące banknoty z recyklingiem (bez recyklingu) dla krajowej i zagranicznej waluty.
 • Środki ochrony przechowywania i przekazywania informacji.
 • Hopper z recyklingu (lub bez recyklingu) dla pracy z monetami krajowymi lub zagranicznymi.
 • Dozownik wydawania banknotów.
 • Skaner dokumentów tożsamości.
 • Termiczna drukarka.
 • Czytnik bezkontaktowy (kontaktowy) kart.
 • Czytnik biometrycznych danych.
 • Dyspenser wydawania kart plastikowych.